Toporek strażacki

Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1274/2012
Toporek strażacki lekki produkcji SUPRON 3 wykonany zgodnie z normą PN-M-51501.

Do pobrania

Toporek strażacki lekki jest elementem ekwipunku osobistego strażaka.

Toporek oraz pochewka (pokrowiec) jest zgodny ze wzorem określonym
w rozporządzeniu MSWiA z dnia 30.11.2005 w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Jedyny toporek na rynku polskim zgodny z normą PN-M-51501, posiadający Świadectwo Dopuszczenia!