Skokochron milagro Typ 2

milagro Typ 2
Skokochron na stelażu pneumatycznym przeznaczony jest do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z wyższych kondygnacji płonących budynków.

Do pobrania

Na powierzchni zeskoku jest oznaczone kołem pole bezpiecznego lądowania.
Skokochron posiada zawór główny napełniający, zawór główny bezpieczeństwa, 2 zawory spustowe.
Napełniany jest z butli powietrznej osadzonej w specjalnej kieszeni w skokochronie, bezpośrednio podłączona do zaworu głównego.
Podstawę konstrukcji skokochronu stanowi stelaż pneumatyczny wykonany z tkaniny gazoszczelnej, gumowanej który po napełnieniu powietrzem tworzy szkielet ośmiokąta,

W momencie zakupu skokochronu producent oferuje wytypowanym Strażakom przeszkolenie w zakresie eksploatacji i konserwacji.

Właściwości

odległość między równoległymi bokami 458 cm
wysokość 228 cm
waga 123 kg
Czas napełniania 56 s.
Butla 10l./300 bar
Maksymalna wysokość skoku 23m