Pozostałe usługi

Do pobrania

Nasz Dział Serwisu oferuje szeroki zakres usług serwisowych w zakresie ppoż.:

  1. badanie UDT zbiorników gaśnic i agregatów,
  2. próby ciśnieniowe węży hydrantowych,
  3. naprawy hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i ich podzespołów,
  4. profesjonalny montaż  i wymiana hydrantów wewnętrznych,
  5. naprawa węży, zakuwanie łączników,
  6. szkolenie w zakresie montażu, przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych (wg PN-EN 671-3),
  7. doradztwo w zakresie wyposażenia budynków w sprzęt ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8. rozmieszczenie i instalowanie sprzętu gaśniczego, oznakowania ewakuacyjnego i ppoż.,
  9. opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  10. konserwacja systemów sygnalizacji ppoż.