Menu

Nowe produkty

Nowe normy i przepisy dla hydrantów wewnętrznych

Szanowni klienci!

Niniejszym pragniemy poinformować, że z dniem 1 lipca 2013 weszły w życie nowe normy i przepisy dotyczące hydrantów wewnętrznych DN25, DN33 i DN52.

Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie co uległo zmianie:

DOTYCZY: DOTYCHCZAS: PO 1 LIPCA 2013 r. :
Wprowadzenie do
obrotu wyrobów
budowlanych 
Dyrektywa Rady 89/106/EWG Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiające zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
Norma hydranty
z wężem półsztywnym
DN25 i DN33

Norma PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia
gaśnicze. Hydranty wewnętrzne:  Część I.
Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

Norma PN-EN 694:2007 Węże pożarnicze 
– Węże półsztywne do stałych urządzeń
gaśniczych.

Norma EN-671-1: 2012 Fixed firefighting
systems – Hose systems – Part 1: Hose
systems with semi-rigid hose

Norma PN-EN 694:2007 Węże pożarnicze 
– Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych.

Norma hydranty
z wężem płasko
składanym DN52

Norma PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia
gaśnicze. Hydranty wewnętrzne
.Część II.
Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

Norma PN-EN 14540:2008 Węże pożarnicze 
– Węże nie przesiąkające płasko składane do
hydrantów wewnętrznych.

Norma EN-671-2: 2012 Fixed firefighting
systems – Hose systems
 – Part 2: Hose
systems with lay-flat hose

Norma PN-EN 14540:2008 Węże pożarnicze 
– Węże nie przesiąkające płasko składane
do hydrantów wewnętrznych.

Certyfikaty Certyfikaty Zgodności EC

Certyfikaty Stałości Właściwości Użytkowych
dla nowo wprowadzanych wyrobów budowlanych,
lub Certyfikaty Zgodności  EC dla dotychczas
produkowanych wyrobów potwierdzające zgodność
z normami EN-671-1:2012, EN 671-2:2012

Producent 

Wystawiał DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI 

Będzie wystawiał
DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

 

Jednocześnie mamy przyjemność poinformować, że wszystkie hydranty zakupione u nas
po 1 lipca 2013 r., posiadają certyfikaty zgodne z nowymi normami, są wykonane zgodnie
z nowymi normami, przepisami i certyfikatami oraz posiadają nowe oznaczenia i dokumenty wymagane przez nowe przepisy.

Zapraszamy do współpracy!!!