Kominiarka niepalna WUS

WUS 2K
Kominiarka WUS
Kominiarka WUS
Kominiarka przeznaczona jest dla strażaków biorących udział w akcji gaszenia pożarów i działaniach towarzyszących.

Do pobrania

Zapewnia ona ochronę głowy i szyi przed działaniem czynników gorących i płomieni. Kominiarka WUS należy do III kategorii środków ochrony indywidualnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej oraz jest zgodna z normą PN-EN 13911 – Odzież ochronna dla strażaków.

Kominiarka strażacka WUS 2K - tkanina interlokowa aramidowa 95% meta-aramid, 5% para-aramid

Certyfikat oceny typu WE – Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Rozmiar:
M / 53-55cm, L / 56-59cm, XL / 60-62cm