Syreny alarmowe

Oferta PSP i OSP

Syreny alarmowe

  • Syrena alarmowa ręczna Syrena służy do alarmowania ludności o zagrożeniach życia i zdrowia oraz o zagrożeniu klęskami żywiołowymi. Alarmowanie odbywa się zgodnie z przyjętą Tabelą Sygnałów Alarmowych.
  • Syrena alarmowa dużej mocy Syreny alarmowe typu SAD występują w czterech wersjach w zależności od mocy 1,5 kW, 3 kW, 4kW, 5,5 kW.SAD
  • Syrena alarmowa ręczna Syrena alarmowa ręczna służy do alarmowania ludności w przypadkach awarii, bądź zagrożeń o znaczeniu szczególnym, jak i pożarów w zależności od umownych znaków sygnałowych (kodów).Druhna
  • Syrena alarmowa małej mocy Syreny tupu MSS2-N13 zasilane prądem zmiennym 230V.MSS2-N13