Prądownice hydrantowe

Produkcja

Prądownice hydrantowe

  • Prądownica hydrantowa PWh-25 Prądownica wodna hydrantowa produkcji “SUPRON 3” typ PWh-25 służy do otwierania, zamykania i ciągłej regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody (rozproszonego i zwartego) w sprzęcie pożarniczym.PWh-25
  • Prądownica hydrantowa PWh-33 Prądownica wodna hydrantowa produkcji “SUPRON 3” typ PWh-33 służy do otwierania, zamykania i ciągłej regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody (rozproszonego i zwartego) w sprzęcie pożarniczym.PWh-33
  • Prądownica hydrantowa PWh-52/D13-150 Prądownica wodna hydrantowa produkcji “SUPRON 3” typ PWh-52/D13-150 służy do otwierania, zamykania i ciągłej regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody (rozproszonego i zwartego) w sprzęcie pożarniczym.PWh-52/D13-150