Prądownice do gaśnic i agregatów śniegowych

Produkcja

Prądownice do gaśnic i agregatów śniegowych


  • Prądownice do gaśnic śniegowych Prądownice do gaśnic śniegowych służą do uformowania i kierowania na źródło ognia środka gaśniczego gaśnicy śniegowej jakim jest dwutlenek węgla. Wymagania mechaniczne i termiczne dla prądownic są bardzo wysokie.
  • Prądownice do agregatów śniegowych Służą do uformowania i kierowania na źródło ognia środka gaśniczego agregatu ASL 30i ASL 60 jakim jest dwutlenek węgla. Wymagania mechaniczne i termiczne dla prądownic są bardzo wysokie. W wyniku przeprowadzonych prób do wykonania prądownic w PPUH "SUPRON 3" stosowane są materiały o wysokich... więcej »