Noszak na węże tłoczne

Produkcja

Noszak na węże tłoczne

  • Noszak Wężowy do budowy linii gaśniczej 52 Noszak Wężowy do budowy linii gaśniczej to zestaw składający się z Noszaka 52 i jednego lub dwóch sztuk pożarniczych węży tłocznych W-52 o długości 50 metrów (Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB nr 2117/2014).
  • Noszak Wężowy do budowy linii gaśniczej 75 Noszak Wężowy do budowy linii gaśniczej to zestaw składający się z Noszaka 75 i jednego lub dwóch sztuk pożarniczych węży tłocznych W-75 o długości 50 metrów (Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB nr 2118/2014).
  • Noszak na węże tłoczne 52 i 75 Noszak na węże tłoczne jest to kosz pozwalający strażakom na sprawne i szybkie budowanie linii gaśniczej. Zdecydowanie ułatwia przenoszenie i rozwijanie węży pożarniczych w budynkach, trudnym terenie, miejscach trudno dostępnych.