Menu

Nowe produkty

Hydranty o stałej wydajności Qconst

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biur projektowych oraz inwestorów przygotowaliśmy kompletną linię hydrantów o stałej wydajności Qconst. 

Potrzeba stworzenia takiej linii zrodziła się przy pracach nad obiektami w których występują razem różne typy hydrantów wewnętrznych (np. w garażach hydranty DN33, w pomieszczeniach biurowych hydranty DN25 a w pomieszczeniach przemysłowych hydranty DN52). W takiej sytuacji byliśmy zmuszeni budować oddzielne sieci zasilające i dokonywać ich strefowania – nie jedna pompownia ale kilka umieszczonych w strefach: piwnice, 5 piętro, 8 piętro, itd. Dodatkowo w obiektach tych występują jeszcze inne instalacje ochrony ppoż. jak tryskacze, gdzie ciśnienie jest wyższe niż dopuszczalne w hydrantach (np. 1,4MPa)

Rozwiązaniem problemu są hydranty i szafki na zawory hydrantowe o stałej wydajności, które mogą pracować w instalacjach o ciśnieniu zasilającym do 2,5MPa.

Hydranty te o stałej, nastawialnej wydajności niezależnej od wielkości ciśnienia zasilającego na wejściu do hydrantu posiadają urządzenie sterująco – regulacyjne ciśnienia i umożliwiają utrzymanie stałej, zadanej wydajności niezależnie od ciśnienia zasilającego hydrant.
W hydrantach tych, mierzone ciśnienie statyczne równe jest ciśnieniu dynamicznemu, co pozwala określić wydajność hydrantu znając jego charakterystykę. Ciśnienie statyczne jest pokazywane na manometrze zamontowanym na froncie hydrantu i umożliwia stałą kontrolę gotowości hydrantu wewnętrznego do poprawnego zadziałania w sytuacjach zagrożenia pożarem.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, kompaktowym wymiarom, prostocie obsługi i konserwacji są to hydranty ułatwiające projektowanie, wykonanie i nadzór nad instalacją ppoż. w obiekcie oraz bezpośrednio przyczyniają się do obniżenia kosztów inwestycji.

Hydranty zostały przebadane przez CNBOP. Wyniki badań potwierdzają stałą wydajność hydrantu, na którą nie ma wpływu zmiana ciśnienia zasilającego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

http://www.supron.pl/kategoria-hydranty-wewnetrzne-o-stalej-wydajnosci-qconst/