Firma

Tworzymy dla twojego bezpieczeństwa

 

Firma nasza powstała w 1992 roku. Specjalizujemy się w produkcji i dystrybucji sprzętu przeciwpożarowego i bhp. Świadczymy także usługi w zakresie instalowania przeglądów i napraw sprzętu ppoż. a także doradztwa z zakresu stosowania nowych urządzeń bhp, sprzętu ppoż., ratownictwa technicznego, ekologicznego, biologicznego i sanitarnego.
Wszystkie wyroby produkowane w firmie posiadają certyfikaty i świadectwa dopuszczenia wydane przez JCW CNBOP-PIB w Józefowie.
Charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi oraz wysoką jakością wykonawstwa i niezawodnością działania zaś produkcja opiera się wyłącznie na własnych opracowaniach konstrukcyjnych, przy zastosowaniu materiałów i wyrobów produkowanych w Polsce i w UE.
Wyroby oferowane przez naszą firmę w dystrybucji są produkowane przez renomowane firmy krajowe
i zagraniczne. Posiadają wymagane certyfikaty w Unii Europejskiej.


Posiadamy certyfikat systemu jakości PN-EN ISO 9001:2009 nr 1144/5/2016 w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów oraz usług w zakresie ppoż. i bhp.

Nasze unikatowe rozwiązania to:

  • modułowe hydranty wewnętrzne,
  • wiele możliwości podłączeń i uniwersalność hydrantów wewnętrznych,
  • innowacyjny sposób łączenia węża z prądownicą i osią wodną oraz taśmy wężowej z łącznikiem w wężach pożarniczych – rozwiązanie chronione od dnia 2004.02.02 prawem ochronnym nr 62999 wydanym przez Urząd Patentowy RP
  • zespół zamka oraz kryty zawias w hydrantach wewnętrznych – rozwiązania chronione od dnia 2006.06.14 prawem ochronnym nr 64713 wydanym przez Urząd Patentowy RP

Rozwiązania te zapewniają:

  • funkcjonalność i trwałość,
  • niezawodność działania,
  • bezpieczeństwo podczas eksploatacji,
  • wysoką jakość i estetykę wyrobów,
  • łatwość w montażu i konserwacji,
  • możliwość tworzenia różnych wariantów hydrantów wewnętrznych

 Pełne informacje o firmie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 RADOM
Regon 672742818
NIP 948-22-24-948
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Nr KRS 0000026680
Wysokość kapitału zakładowego 480.000,00 zł