Firma

Dotacja - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

DLA ROZWOJU MAZOWSZA

 

Nazwa projektu:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy PPUH Supron 3 Sp. z o.o.  dzięki implementacji innowacyjnego systemu do wspomagania zarządzania klasy ERP z elementami CRM, wpływającego na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe  “SUPRON 3" Spółka z o.o.

Całkowita wartość projektu: 609 790,60 PLN 

Wartość dofinansowania: 300 438,00 PLN

 
 
Opis projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
 
 
 
 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu.